Home

DR for Dummies

Tirsdag d. 21. august 2019, kl. 21.45.

DR kunne i mandags afsløre den chokerende nyhed, at uligheden i Danmark er stigende. De 20 % rigeste har fået en relativt større disponibel indkomst end de 20 % fattigste siden 2008. Det har ført til udtalelser fra diverse analytikere og politikere om, at der skal gøres noget, hvis vi skal undgå en underklasse i Danmark.

Når der kommer noget fra DR, tænker jeg altid, at det er forkert, eller at det bliver fordrejet. Jeg besluttede mig derfor for at bruge en time i går på også at kigge lidt i Danmarks Statistikbank. Det første, jeg vil gøre, er at løfte sløret for, hvordan fordelingen er imellem arbejdende og ikke-arbejdende (det inkluderer studerende):

Kilde: www.statistikbanken.dk/INDKP104


Hvis vi kigger på hovedgruppen ’Arbejdende’ ovenfor, så kan vi se, at den i 2017 udgjorde 51,9 % af personer over 14 år. De resterende er imidlertid på overførselsindkomster, der normalt stiger i takt med inflationen. DR’s analyse kunne derfor snildt have kigget på de nederste 40 % af befolkningen og være kommet frem til den samme konklusion. Ironisk nok, så er DR’s tal renset for inflation, så når de nederste 20 % har en stigende disponibel indkomst, så har de faktisk fået hævet deres overførselsindkomst for meget ift., hvad Folketinget har vedtaget som en ”passende” stigningstakt.

Hvis vi tager nogle briller på, der ikke er egalitære, så kunne vi kigge på undergrupperne under hovedgruppen ’Arbejdende.’ Vi må kigge på, hvordan lønningerne har udviklet sig fra 2007-2017 for de forskellige erhvervsaktive undergrupper:

Kilde: www.statistikbanken.dk/INDKP104


Her kan vi tydeligt se, at ’lønmodtagere med ledelsesarbejde’ har haft den største stigning i disponibel indkomst fra 2007 til 2017. Årsagerne til dette? Muligvis at det er blevet endnu mere komplekst at være leder i 2017, end det var i 2007. Derudover har vi også kørt med en ufattelig lav rente i mange år, hvilket har pustet aktiepriserne op – og der er en tendens til, at ledere får aktieoptioner. Derudover tager tabellen ikke højde for deltids-/fuldtidsarbejde, hvor man må antage, at ledere arbejder mere fuldtid end de øvrige grupper.


En anden metode

Hvis DR skulle have lavet en meningsfuld undersøgelse af levestandarden i Danmark, skulle de måske i stedet have kigget på, hvordan befolkningstallet i de forskellige indkomstgrupper har udviklet sig. Nedenfor er en tabel, der, i 2016-priser, viser, hvilken andel af befolkningen, der er i de forskellige indkomstgrupper fra 2007 til 2017. Og tænk sig: andelen af befolkningen, der er i de tre nederste indkomstgrupper er samlet faldet betydeligt, mens de resterende er steget betydeligt:

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/INDKFPP3


Det ville de fleste kalde en positiv tendens, men DR vælger selvfølgelig den modsatte vinkel.

 

Det tætteste, man kan komme på en analogi til DR’s vinkling på historien om de nederste 20 %, er, når den ugidelige teenager (eller snarere, den ugidelige teenagers kæreste) brokker sig over, at lommepengene kun stiger i takt med inflationen, selvom forældrene har fået lønforhøjelser, der er over inflationen i løbet af året. Det faktum, at teenageren på alle måder lever af de penge, som forældrene tjener, lader ikke til at være vigtigt, når uligheden skal belyses. Analogien er dog ikke helt passende, da forældrene kan vælge ikke at give deres barn lommepenge. De kan ikke vælge, om de vil betale til den myriade af overførselsindkomster, danskerne er på.


Jeg kunne godt tænke mig at se en oversigt over, hvor meget af indkomstskatterne de enkelte samfundsgrupper betaler. Og her tæller offentligt ansatte selvfølgelig ikke med, da de er betalt med skattekroner, hvorfor de ikke er nettoskatteydere. Hvis du tager to øl op af kassen og stiller den ene tilbage, så mener du vel heller ikke, at du har bidraget til antallet af øl til festen?


Imidlertid lader DST ikke til at have denne statistik liggende. Belejligt nok.

SIGN UP!

Tilmeld dig maillisten, så du modtager en besked, når der kommer en ny artikel på siden.

 
Tilmeld
Afmeld
 

Foreslåede sider:

www.mises.org

www.liberaletanker.dk

www.østrigskeobservationer.dk